Зайдите с телефона
Участнику Потребительского кооператива граждан "Свой ДОМ kz
(по списку)Потребительский кооператив граждан «Свой ДОМ kz» (далее - Кооператив) доводит до Вашего сведения следующую информацию.

"Потребительский кооператив граждан "Свой ДОМ kz" БИН 161140014196 юридический адрес: г. Уральск, ул.Ж. Молдагалиева, 25Б объявляет о предстоящем внеочередном общем собрании участников в форме онлайн голосования. Дата и время проведения собрания: "05" декабря 2020 г. в 15:00 часов по времени г. Уральск. Место проведения: официальный сайт www.svoi-dom.kz. Бюллетень голосования будет доступен на сайте с 05.12.2020 г. по 25.12.2020г.

Повестка дня:

1. Наем оценочной компании для оценки земельного участка 20 га принадлежащего ПКГ "Свой ДОМ kz".

2. Раздел земельного участка 20 га на паи с распределением долей между всеми участниками ПКГ пропорционально вклада участника.

3. Наем оценочной компании для оценки имущества приобретенного для членов ПКГ "Свой ДОМ kz".

4. Определение пая в имуществе приобретенном для членов ПКГ "Свой ДОМ kz", с распределением долей между всеми участниками ПКГ пропорционально вклада участника.

5.Отчет по оказанным услугам членам ПКГ "Свой ДОМ kz".


Учитывая принятые по стране карантинные меры, голосование проводится открытым һметодом, дистанционно на официальном сайте ПКГ "Свой ДОМ kz" www.svoi-dom.kz. Телефон для справок:+7-776-795-1566 и в личном кабинете участника.

Председатель ПКГ «Свой ДОМ kz» Еркиналиева Г.К

шығ.№ 584

2020 ж. 03 қараша

"Свой ДОМ kz" Азаматтардың

тұтынушылар кооперативі

қатысушыларына

(тізім бойынша)

«Свой ДОМ kz» Азаматтардың тұтынушылар кооперативі (әрі қарай - Кооператив) төмендегі ақпаратты ұсынады.

" Свой ДОМ kz" Азаматтардың тұтынушылар кооперативі БСН 161140014196 заңды мекен-жайы: Орал қаласы, Ж. Молдагалиева көшесі, 25Б, онлайн форматта өтетін кооператив қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы болатынын хабарлайды. Жиналыстың өту күні мен уақыты: 2020 жыл "05" желтоқсан Орал қаласы бойынша сағат 15:00-де. Жиналысты өткізу орны: www.svoi-dom.kz ресми сайт. Дауыс беру бюллетені 05.12.2020 ж. - 25.12.2020 ж. аралығында ашық болады.

Күн тәртібі:

1. "Свой ДОМ kz" АТК атына тиесілі 20 га жер телімін бағалау мақсатында бағалаушы компаниясын жалдау.

2. АТК - ның барлық қатысушылары арасында үлестерді бөле отырып, пайларға 20 -ға жер учаскесін бөлу қатысушының салымына пропорционалды.

3. " Свой ДОМ kz" АТК мүшелері үшін сатып алынған мүлікті бағалау үшін бағалау компаниясын жалдау.

4. АТК - ның барлық қатысушылары арасында үлестерді қатысушының салымына пропорционал бөле отырып, АТК мүшелері үшін өз үй сатып алған мүліктегі пайды айқындау.

5. " Свой ДОМ kz" АТК мүшелеріне көрсетілген қызметтер бойынша есеп.Ел бойынша қабылданған карантиндік шараларды ескере отырып, дауыс беру ашық әдіспен, қашықтықтан АТК " Свой ДОМ kz" www.svoi-dom.kz. ресми сайтында жүргізіледі. Анықтама телефоны: +7-776-15-66 және қатысушының жеке кабинетінде.«Свой ДОМ kz» АТК төрайымы Г.К.Еркиналиева
исх.№ 584
от 03 ноября 2020 г.
Голосовать!
Голосование доступно
с 05.12.2020 г. по 25.12.2020г.
Made on
Tilda